بازخوانی نسبت برخی کتاب ها به بعضی از مؤلفان در رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی
33 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش، شماره 127
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از دیرهنگام تا زمان معاصر در نسبت دادن کتاب به شخصی، پیوسته صاحب مواد و مطالب کتاب مورد توجه بوده است نه کاتب و راوی آن. نویسنده در مقاله حاضر به معرفی کتاب‌های حدیثی (پانزده کتاب) که در رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی به تبعیت از منابع مورد استفاده‌شان به راویان و تکمیل کنندگانشان نسبت داده شده‌اند، می‌پردازد و این مسئله را در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهد.
آدرس اینترنتی