مروری بر کتاب «دانش درایة الحدیث» و دیگر کتاب‌های دانش درایه
36 بازدید
محل نشر: علوم حدیث، شماره 24،
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر بر آن است تا ضمن معرفی اجمالی کتاب دانش درایة الحدیث، نقدگونه‌ای بر پاره‌ای از نقایص کتاب باشد و ایرادهای شکلی، اشتباهها، برداشتهای نادرست مؤلف و اغلاطی را که از برخی منابع مورد استفاده مؤلف، به کتاب راه یافته، متذکر شود.
آدرس اینترنتی